ayhan altay

ANASAYFA

ÖZGEÇMİŞ

KÖŞE YAZILARIM

ARASIRA YAZDIKLARIM

YAZILARIM

ŞİİRLERİM

FOTO

GÖRSELLER

BANA YAZILANLAR

 

     TANRI RAHMET EYLEYE

�olkemin bazı sosyal demokrat (!) insanlarında bir umutsuzluk, bir yılgınlık var ki dü�Yman ba�Yına. A�Ylamaklı a�Ylamaklı AKP'nin iyice kökle�Yti�Yini, bir daha gitmeyece�Yini söylüyorlar. Sanırsınız dünyanın sonu gelmi�Y.

Devlet tüm kurumlarıyla geçmi�Y ellerine. Asker de artık eski asker de�Yilmi�Y. Bu halk zaten bilmezmi�Y kime oy verilmesi gerekti�Yini. Bundan sonrası artık tufanmı�Y.

Duygusal bir toplum oldu�Yumuz apaçık. -Zaten ne zaman akıl ve bilime inandık ki?- �-yle olmasa sermaye medyasının goygoyuna gelip kürt dü�Ymanlı�Yına soyunur muyuz? Neyse konumuz bu de�Yil.

"Her a�Yacın kurdu, özünden olur" demi�Y atalar ve "her �Yey kar�Yıtına dönü�Yür" diye hüküm koymu�Y Marx'tan yüzyıllar önce Şeyh Bedretttin. �-yleyse neden bu yılgınlık.

Kimleri görmedik ki bugune kadar. Yüzde ellilerin çok üstünde oy alan Menderesler, Demireller nerde �Yimdi. Partilerinin esamesi bile yok.

1982 anayasa Referandumunda yüzde doksan iki oyla cumhurba�Ykanı olan Kenan Evren'in bugün soka�Ya çıkacak yüzü yok. Doktor raporlarına sı�Yınıyor hesap vermemek için. Nerede ona yüzde doksaniki oyla destek veren halk. Bir zamanlar alanları dolduran yüzbinler nerede? Hani bugün birkaç ki�Yi bile yok sokakta Evren'e destek verecek.

İktidarda kaldı�Yı süre uzadıkça kendini nerdeyse tanrıla�Ytıran Recep Tayyip Erdo�Yan göremez bunları. O, bilimin uza�Yında almı�Y e�Yitimini. Sanır ki Sultan Süleyman'a kalmayan dünya, ona kalacak. (Buradaki Sultan Süleyman; Kanuni de�Yildir. Kurtla, ku�Yla konu�Ytu�Yu rivayet edilen Peygamber Süleymandır.)

Oldu�Yu gibi kalan hiçbir �Yey yoktur evrende. Yalnızca de�Yi�Yim ve evrimle�Ymedir esas olan. Ne kadar dirensen bo�Ytur do�Yanın yasalarına. Şeyh Bedrettin der ki: "Tanrı bile yumurtanın, yumurta olmasından kaynaklı niteli�Yinin dı�Yında bir �Yeyi isteyemez. Yani yumurtaya "ku�Y ol" der ama örne�Yin "ta�Y ol" diyemez.

Tayyip Erdo�Yan ne kadar dirense bo�Ytur. Tüm okulları İmam Hatip yapsa bile döndüremez tarihin çarkını geriye. Umarsız bir hastalıktır gerisi. Tanrı rahmet eyleye.

 

What are types and stages of pregnancy

Tekil görüntülenme