ayhan altay

ANASAYFA

ÖZGEÇMİŞ

KÖŞE YAZILARIM

ARASIRA YAZDIKLARIM

YAZILARIM

ŞİİRLERİM

FOTO

GÖRSELLER

BANA YAZILANLAR

 

ŞEKERLİ SU, KUZU KEBABI VE KUZU ANAMUHALEFET
Acımasızlı�Yın kol gezdi�Yi, vicdanların sustu�Yu bir toplum mu olduk? Nedir bu ,vurdumduymazlık? Nerede kaldı insanlı�Yımız?

Yüreklerin kulakları sa�Yır yine. Gönüllerin gözleri kör. Lal olmu�Y �Yakıyan diller.

�-lmeye yatmı�Y bedenler an an erimekteyken, yalancı bir dünya akıtılıyor gözlerimizin önüne. Gazeteleer yalan, televizyonlar yalan, ana akım mı ana b...um mu oldu�Yu belli olmayan medyanın her yanı yalan. Ama en az bunlar kadar bir ba�Yka �Yey daha yalan: Ana muhalefet yalan.

Bedenini ölüme yatırmı�Y yüzlerce insan, an an yakla�Yırken ölüme ülkenin ha�Ymetluuuuusu; "Bunlar �Yantajdır, blöftür, �Yovdur" diyebiliyor. Açlık grevindekilere çok görülen �Yekerli suyu görmeyip, kuzu kebabı muhabbetiyle toplumu yönlendiriyorsa bu insafsızlar suç kimin? Bu insanın demokrasiyi kavrayamamı�Y olmasını anlarım, temel hak kavramını bilmedi�Yini anlarım ama insanlı�Yını yitirmi�Y olmasını anlayamam. "Kimse kusura bakmasın."

İktidarın aymazlı�Yı ve zulmü her ça�Yda görülmü�Ytür de muhalefetin bu zulme göz yumuyor olması az görülür bir olgu olmalıdır de�Yil mi?

MHP'nin muhalefet sayılmayaca�Yı bir gerçeklik. "Karakolda do�Yru söyler, mahkemede �Ya�Yar" örne�Yi dı�Yarıda AKP'ye veryansın edip, içeride onunla birlikte oy kullanmasından de�Yil MHP'nin muhalefet olmaması. O'nun ideolojik alt yapısındandır zulmü onaylaması. Tabanının sosyal medyada "Açlık grevlerini destekliyorum. Bırakın gebersinler " gibi yoz ve fa�Yist kültürü yazabilenlerden bir beklenti olabilir mi?

CHP nerede? Nerde CHP'nin o anlı �Yanlı genel ba�Ykanı. Nerde Muharrem İnceler, Kamer gençler, Gürsel Tekinler. Ulusta göstermelik bir polis engelini günlerce gündemde tutanlar, Diyarbakır'da soka�Ya çıkan herkese saldırılırken neden susarlar? Gündemin dı�Yında kalarak nasıl muhalefet olunur onu ö�Yreniyoruz CHP'den. Daha türkçesi kendi kendini yok eden bir kuzu anamuhalefet görüyoruz.

Nasıl da acımasız bir toplum olduk? Her gün gözümüzün önünde zumün acımasız saldırıları olurken yüre�Yimiz cızlamadan bakabiliyoruz dünyaya. "Bana dokunmayan yılan bin yıl ya�Yasın"ı ne zaman düstür edindik ya�Yama. Hiç mi sevmedik kendimizin dı�Yındakileri. Hiç mi a�Yık olmadık 15-20 ya�Ylarımızda bir çift göze ya da dalgalı saçlara. �-lümüne a�Yklar yalnızca ilk gençli�Yimizde kalsa bile, ölüme yatanların da sevdalanmı�Y günleri oldu�Yunu hiç mi dü�Yünmedik.

Eyvahhhhh, Kapkara bir suskunluk kaplamı�Y ülkemin büyük bölümünü. Gelin artık hep birlikte a�Ylayalım yiten vicdanımıza ve insanlı�Yımıza.

 

                   Payla�Y