ayhan altay

ANASAYFA

ÖZGEÇMİŞ

KÖŞE YAZILARIM

ARASIRA YAZDIKLARIM

YAZILARIM

ŞİİRLERİM

FOTO

GÖRSELLER

BANA YAZILANLAR

 

D�oŞMAN KARDEŞLERİN BİRLİĞİ

Mehmet Ali Birant'ın ölümü üzerine sanal alanda binlerce kısa ileti yaratıldı ve payla�Yıldı.

Ortaya ilginç bir durum çıktı. Mehmet Ali Birant kar�Yıtlı�Yı Ulusalcılarla can dü�Ymanları AKP'lileri birle�Ytirdi. Her iki öbek de Birant'a saldırdılar.

Ulusalcılar kendilerinden olmadıkları için saldırıyor Birant'a. En çok kızdıkları da sava�Y kar�Yıtı duru�Yu. "Apo, serbest kalmalı. meclise girmeli" demi�Y. Dedi mi, demedi mi bilemem ama yakla�Yık 40 bin insanımızı yitirdi�Yimiz bu sava�Yın artık bitmesi gerek de�Yil mi?

Sava�Y bitecekse onurlu bir biçimde bitecek. Geçmi�Yi elbette ders alacak biçimde de�Yerlendirece�Yiz ama bunu kin ve garez üzerinden yapma lüksümüz yok. �ostelik de; geçmi�Yimizin pek de temiz olmadı�Yı, aksine -tüm taraflar açısından- hayli kirli oldu�Yu da bir gerçeklik.

Radikal dinciler ise Birant'ın "bir okul damında, ders saatinda kılınan toplu namaz" haberine takmı�Ylar kafayı. Ne dinsizli�Yi kalmı�Y, ne kafirli�Yi. Oysa haber, bir kural ihlalini anlatıyor. Kılınan namazın da ibadet amaçlı oldu�Yu �Yüpheli.

Birant'ın ölümü tam da Paris'te hunharca öldürülen üç kadının cenazesiyle çakı�Ytı. Diyarbakır'da -ya da Amed'te- yüzbinlerin bu üç kadını u�Yurlamasına tepkiler, Birant'a tepkilerle birle�Yti. Sonuçta nefret söylemine kadar gitti.

Birant'ın Kürt kökenli olması -Kürt demiyorum, çünkü o da ben ne kadar Gürcüysem o kadar Kürt. Yani asimile.- sövgülerin bir di�Yer nedeni.

�oç kadından Sakine Cansız'ın Ermeni oldu�Yu da ortaya çıkarılıverdi bu arada. Eeeee, sahi Ermeni olunca ne oluyor. Kötü bir �Yey midir Ermeni olmak. Ermeni oldu�Yunu vurgulanarak bir halk a�Ya�Yı mı görülüyor. Kimse kusura bakmasın; en a�Ya�Yılık olan bir halkı a�Ya�Yılayanlardır. Haydi onlara bir koz da ben vereyim: 19 Ocakta Hrant'ın ölüm yıldönümüne katılaca�Yım ve "ben de Ermeniyim" diye haykıraca�Yım tüm gücümle, be�Y yıldır yaptı�Yım gibi.

Hiç kimsenin burnunun kanamasını bile istemem. Buna ayrımcılık yaparak halkı kı�Ykırtmaya çalı�Yanlar da dahil. Sava�Ya da kar�Yıyım. İnadına barı�Ytan yanayım. �oç saygın kadınını yitiren ve yüzbinlerle u�Yurlayan Kürt halkı, bu u�Yurlamada bile "intikam" çı�Ylıkları atmadı. Hiç kimse için kötü ve a�Ya�Yılayıcı sözler söylemedi. İnadına, "BARIŞ, BARIŞ, BARIŞ" dedi durdu. İ�Yte benim alkı�Yladı�Yım budur.

BARIŞ, BARIŞ, BARIŞ.

 

                                    Paylas