ayhan altay

ANASAYFA

ÖZGEÇMİŞ

KÖŞE YAZILARIM

ARASIRA YAZDIKLARIM

YAZILARIM

ŞİİRLERİM

FOTO

GÖRSELLER

BANA YAZILANLAR

 

        CHP YOL AYRIMINDA

Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir kendini arıyor. CHP, SHP birle�Ymesinin ardından 1995'te yapılan ilk ola�Yan kurultayda ba�Ylayan süreç CHP'nin pusulasını bozmu�Ytu.

Gerek 1970'lerde, gerekse SHP döneminde sosyal demokrasiye yakın durdu�Yundan yoksul mahallelerin oyunu alan CHP, Deniz Baykal'ın dümeni ırkçılı�Ya do�Yru kırmasıyla yoksul ve emekçilerle arasını açmaya ba�Yladı.

CHP'nin sa�Ycıla�Yma süreci hızla ilerledi. Nede olsa devletçi gelenekten gelmi�Y, insanı (halkı) de�Yil, devleti öne çıkarmı�Y bir gelene�Yi vardı CHP'nin. Bu süreçte CHP'nin seçmen tabanı da de�Yi�Yti. Anadolu'da palazlanmaya ba�Ylayan sermaye ile İstanbul sermayesi arasında kalması ve tercihini İstanbul sermayesinden yana kullanması merkez sa�Y partilerin (ANAP-DYP), erimesine neden oldu. Buna bir de sosyal ya�Yamın baskılanması korkusu eklenince bu kesim CHP'ye kaydı.

CHP'nin egemeni Baykal, halkla partinin ili�Ykisi kurmak yerine sa�Y partilerden bo�Yalan bu dar alana oynadı. Bunun ileri a�Yaması (ulusalcılk) adlıyla geçilen ırkçı milliyetçilik oldu.

Garipli�Ye bakın ki; hükümeti i�Yçi sendikalarına ve demokratik kitle örgütlerine de�Yil, T�oSİAD'a �Yikayet eden parti hala sol olarak algılanıyordu.

*              *              *

CHP, Deniz Baykal'ın Genel Ba�Ykanlıktan ayrılmak zorunda kalmasından sonra dümen tutturamadı. CHP'den uzakla�Ytırılmı�Y olanlardan bazıları partiyi "sol"a getirmek iste�Yi gösterir gibi oldular ama belki de artık çok geçti. Partinin genleri bile de�Yi�Ymi�Yti neredeyse. Bırakalım solu, demokrasinin en asgari kuralları bile istenmiyordu artık. Her gün bir falso olu�Yuyor, birileri bu falsoları örtmeye gayret ediyordu.

Son geli�Ymeler barda�Yın ta�Ymakta oldu�Yunu ortaya çıkaracak gibi. Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün seçim bölgesinde PKK'li bir ki�Yinin ölümü üzerine ailesine taziyeye gitmesi, parti içerisindeki ırkçıların dayanamayaca�Yı bir eylem oldu. Belki de o kızgınlıkla İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, meclis kürsüsünden "Kürtlerle, Türkler e�Yit olamaz" anlamına gelen sözleri açıkça ve fütürsuzca söyledi. �ostelik bu sözlere bir istifa tepkisi geldi ama büyük oranda destek de geldi. Bazıları sesli, bir ço�Yu tepkisiz kalarak gösterdi deste�Yini.

CHP, yol ayrımında. Ya halktan yana dönecek yüzünü ki bu durumda partinin büyük bir kanadını yitirecek, ya da MHP ile tükürük yarı�Ytıracak.

Birinci yolun sonu meçhul. İnandırıcı olabilirse önce küçülse bile sonra devle�Yebilir. �-zellikle de kendi dı�Yındaki solla bir araya gelip, ortak cephe olu�Yturabilirse.

İkinci yolun sonu ise ömür boyu güdüklüktür. Gittikçe yıpranmaktır. Seçmen tabanı bir iki seçim sonra artık iyice büyütecektir umutsuzlu�Yu. Sonu yava�Y yava�Y tarihin çöplü�Yü olacaktır ama bu geçen süre, ülke yoksullarının çilesini uzatmak anlamına gelecektir.

 

                                Paylas