ayhan altay

ANASAYFA

ÖZGEÇMİŞ

KÖŞE YAZILARIM

ARASIRA YAZDIKLARIM

YAZILARIM

ŞİİRLERİM

FOTO

GÖRSELLER

BANA YAZILANLAR

 

   SIRA CHP'Lİ BELEDİYELERE GELİNCE

�-nce; CHP'li ama daha çok sosyalist ba�Ykan Osman �-zgüven'e saldırıldı. Nasıl saldırılmasın ki; halka ücretsiz su vererek kurulu düzene meydan okuyordu. Buradan bir yere gidemeyince Belediye'nin kendi �Yirketinden, Beldiyeye yapılan satı�Yta usulsüzlük yarattılar. "Kamu zararı yoktur" raporuna kar�Yın bastılar cezayı.

Aynı süreçte İzmir Büyük�Yehir Belediyesine yaptılar �Yafak baskınını. Ba�Ykanın nerdeyse tüm kadrosunu toparladılar, aldılar.

Arada ba�Yka CHP'li belediyeler üzerine de yürüdüler. Ne de olsa onlar küçük belediyelerdi. Fazla gürültü çıkmadı.

Bugün de Eski�Yehir Belediyesine geldi sıra. İyi ki de geldi diyece�Yim neredeyse. Kamuoyunda olu�Yan �Yüpheleri sildiler. Hiçbir inandırıcılıkları kalmadı artık. Kör inaçlı AKP'lilerin dı�Yında hiç kimse inanmıyor bu belediyelerin suçlu oldu�Yuna.

Bundan böyle gerçekten suçlu bile olsalar, siyasal kimliklere yapılan operasyonların iddialarına kitleleri inandırmak olanaksız artık.

*              *              *

Friedrich Gustav Emil Martin Niemoeller'in adını duymamı�Y olabilirsiniz ama sözünü büyük olasılıkla duymu�Ysunuzdur: "Naziler önce komünistler için geldiler, bir �Yey demedim çünkü komünist de�Yildim. sonra yahudiler için geldiler ve bir �Yey demedim çünkü yahudi de�Yildim. sonra sendikacılar için geldiler ve bir �Yey demedim çünkü sendikacı de�Yildim. sonra katolikler için geldiler ve bir �Yey demedim çünkü katolik de�Yildim. ve sonra benim için geldiklerinde ise çevremde benim için bir �Yeyler diyecek kimse kalmamı�Ytı."

İ�Yte CHP'lilerin göremedikleri, ders alamadıkları olayın özü bu. Bu ülkede yıllardır seçilmi�Y Belediye Ba�Ykanları üzerinde boza pi�Yiriliyorken CHP'nin sessiz kaldı�Yını hatta gizliden destek verdi�Yini gördük. Sözünü etti�Yim BDP'li belediyeler. Kaç Belediye Ba�Ykanı tutuklu ya da hükümlü bilmek bile zor. BDP'li kadroların binlercesi demir parmaklıklar arkasında. �olkenin en örgütlü partisinin üst düzey kadrolarından BDP'nin yarısı kadarını içeri alsanız, o parti neredeyse yok olur.

Hiç kimse CHP, BDP ile aynı politikaları uygulasın demiyor. Politik olarak tam kar�Yıtınız bile hukuksuzlu�Ya u�Yramı�Ysa, o hukuksuzlu�Ya kar�Yı çıkmak gerekmez miydi? �olkenin ana muhalefet partisi "yalnızca kendine müslüman" tavır içinde olmadı mı? Dahası hala aynı politikayı yürütmüyor mu? Kendine batırılan toplu i�Yne için ba�Yırıyor ama ba�Ykalarının kafasına çakılan mahya çivisine ses bile çıkarmıyor.

CHP, sıranın kendisine gelece�Yini bilemedi. Bundan sonrası bilinen bir �Yarkıdır:
"Şimdi artık yalnızım / A�Ylamak neye yarar."

 

                                Paylas