TATAROĞLU'LARIN ATA YURDU: KLASKUR

             Erfelek'in köklü ailelerinden biri de Tataroğulları'dır. Günümüzde Altay, Şimşek, Turan ve Çavuşoğlu soyadlarını taşıyan bu sülale Artvin ili, Borçka ilçesi Klaskur (resmi adı Aralık) köyünden gelmedir.


Tataroğlullarından Ayhan Altay Klaskur'da

 

             26 Haziran 2014 Perşembe günü Ayhan Altay ata toprağı olan Klaskur'a uğradı. Birkaç fotoğraf ve kısa bir video çekimi yaptı.

             

             Ne yazık ki köydeki akrabalarını göremedi. Çünkü tüm köy çoktan yaylaya çıkmıştı.


Klaskur sınırları içindeki Karagöl

  

fast and quick counter

 

>